Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuurders; er zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter is Thijs van der Valk, Sonderholm 115 te Hoofddorp
Secretaris: Cornelia Henderika Bakker, wonende te Hoofddorp en
Penningmeester: Ted Huikeshoven, wonende te “De Zilk”.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben statutair recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten, maar afgesproken is dat de bestuursleden als hoofdregel afzien van elke vergoeding van gemaakte onkosten.

Kili4sein bank gegevens:
IBAN NL92 RABO 0313 9367 65
tav Kili4Sein.